Prognoser säger att Stockholms stad förväntas fortsätta växa och bli en världsstad. Arbetsmarknaden är den bästa i landet, skatterna är låga och trivseln hög.

 

city-buildings-church-scandinaviaStockholm behöver hela tiden nya medarbetare inom de flesta branscher, och är en av de städer där förutsättningarna för tillväxt sägs vara bäst. För den som vill jobba i Stockholm finns en lista över lediga jobb i stockholmsregionen bland annat hos Careerbuilder. I Stockholm ligger arbetslösheten på 6 procent, skriver Aftonbladet. Detta är 1,5 procentenheter lägre än resterande städer i Sverige. Staden har även en av landets lägsta kommunalskatter och ligger i topp som bästa kommun att bo i år 2017, enligt en lista som nyhetsmagasinet Fokus gjort.

 

Varför vill så många bo i storstäder?

Storstadskommunerna dominerar både arbetsmarknad och inflyttning. På andra och tredje plats på Fokus lista ligger kommunerna Uppsala och Mölndal. Varför vill då så många jobba i en storstad? Svaret är enligt SVT nyheter att människor flyttar för att de enkelt vill flytta. Urbaniseringen görs generellt främst av yngre personer och barnfamiljer. Tidigare var det oftast jobb som lockade, men nu finns även andra anledningar till varför människor väljer att flytta. Dessa kan bland annat innefatta studier eller möjligheter att ägna sig i större utsträckning åt personliga intressen, eller helt enkelt få fler valmöjligheter. Stockholm är det vinnande länet dit flest flyttar.

 

Jobba i stan men bo utanför

Enligt en artikel i Dagens nyheter hävdar stadsbyggnadsaktörer att Stockholm år 2070 har vuxit med en miljon invånare och blivit en världsstad, vilket innebär en arbetsmarknad med tre miljoner människor. Visionen de har är då att storstäderna i Sverige ska ha vuxit ihop med sina förorter, och att en järnväg med hög hastighet ska koppla samman städerna. Tanken är att Stockholm och Göteborg då ska ligga på en timmes pendlingsavstånd från varandra, och förbindelser mellan städer som Oslo, Köpenhamn och Malmö ska också effektiviseras. Eftersom vi idag är villiga att pendla cirka 45 minuter till vårt arbete är framtidsvisionerna gällande effektiva kommunikationer är att det ska kunna gå att exempelvis bo i Göteborg, och jobba i Stockholm, eller bo på mindre orter och enkelt kunna pendla om man trivs bättre i en småstad.

 

 

20960910-marketing-online-means-market-promotions-3d-illustrationVarje år kommer det nya digitala trender som ger nya möjligheter i företags marknadsföring och försäljning. Genom bland annat insamling av data, analys och strategier online kan man utveckla sin marknadsföring och digitala närvaro till toppen. 

Något som genomsyrar de digitala trenderna är olika exempel på internetmarknadsföring, som länge varit en stor snackis inom branschen.

Datadriven marknadsföring och analys av kundbeteende

Något som verkligen är superinne och helt i tiden är datadriven marknadsföring och analys av kundbeteenden på nätet. Det är ett effektivt sätt för att driva sin marknadsföring åt rätt håll och fånga upp dem som faktiskt är potentiella kunder till en verksamhet. I en artikel från Dagens Media skriver man om årets digitala trender, och där tas bland annat just detta upp. I och med digitaliseringen har det nu kommit mer effektiva sätt för att mäta och samla in data som du kan använda i din marknadsföring. Men när man samlar in information och kunder måste man också kunna analysera det för att få fram det essentiella ur det och därav förbättra sin internetmarknadsföring med SEO, SEM på på sociala medier till exempel. Konvertering är också något som det snackas mycket om, där kundupplevelse blir allt viktigare och det gäller att online hitta effektiva metoder som leder till konvertering, alltså att kunden gör det som du vill att denne ska göra på din sajt exempelvis.

Inspireras av en legend

Ett annat bra sätt för att maxa sin marknadsföring är att hålla sig uppdaterad om marknaden överlag och ta inspiration och lärdom av legender inom ämnet. En sådan legend är Steve Jobs, som har en minst sagt nytänkande och häftig syn på marknadsföring, läs mer. Här i videon nedan berättar han mer om det.

Vad kan göra medarbetare sjuka förutom en bullrig och stökig arbetsmiljö, eller en osäker sådan? Jo, bland annat hög arbetsbelastning och långvarig stress. Nu har den allra första mottagningen inriktad på just utmattningssyndrom öppnat.

 

Det finns mycket i en arbetsmiljö som kan få medarbetare att jobba sämre, eller rentav må sämre och bli sjuka. En faktor som påverkar är bland annat ljudnivån på arbetsplatsen. Hur hög är den? Och får den människor att känna sig extra stressade? Om detta skrevs ett inlägg om tidigare.

 

Långvarig stress är farlig

 

Om stressen blir långvarig kan man bli sjuk. Det kallas för utmattningssyndrom och blir allt vanligare som orsak till sjukskrivning. I Göteborg har man nu till och med öppnat en unik mottagning just för denna typ av sjukdom. I Göteborg Direkt skrivs det att nu har den allra första patienten tagits emot på Psykiatrimottagning för utmattningssyndrom på Viktor Rydbergsgatan, en specialistmottagning under psykiatrin.

pexels-photo-52608

Under förra året var hela 8 000 patienter sjukskrivna för utmattningssyndrom i Västra Götalandsregionen och den som drabbas brukar i första hand ta kontakt med just vårdcentralen. De som drabbas av utmattning och har ytterligare en diagnos som exempelvis ångest eller depression är de som i fösta hand får hjälp av mottagningen.

 

Personen som varit med och startat upp enheten menar att det viktigaste är att patienten kommer igång till någon slags sysselsättning för att närma sig en slags vardag som de trivs med. Kanske att jobba men i en lägre procentgrad. Det svåra är för patienterna att inse och förstå sin egen energibalans och att man under dagen behöver ladda sina batterier, med att kanske gå en promenad, ta en fika, sitta och kolla ut genom fönstret eller odla sociala kontakter efter jobbet. Det som stökar till det är att vi lever i en prestationsbubbla där alla ska visa sig duktiga och allting blir till en tävling. Det hjälper inte direkt.

 

Det som kan leda till utmattningssyndrom är bland annat:

 

 • Högt tempo på jobbet med stark press, som inte ger något tillbaka
 • Långvarig arbetslöshet
 • Dödsfall, sjukdom och separationer är svåra skeenden som många upplever som väldigt stressande
 • Höga krav på sig själv och från andra, till exempel sin chef eller andra medarbetare

En stökig arbetsplats med ett stökigt skrivbord leder till stress, koncentrationssvårigheter och i förlängningen sjukskrivning. Därför är det otroligt viktigt att kontoret är rent, prydligt och kanske till och med vackert inrett.

kontor-utstyr

De som ständigt tvingas klaga över kollegornas stökiga skrivbord och den dåliga arbetsmiljön är de som löper störst risk att bli sjuka på arbetsplatsen, skriver Helsingborgs dagblad. För ett par år sedan kom forskare på Princeton fram till att ett stökigt kontor och ett stökigt skrivbord gör att hjärnan blir överbelastad och att det blir svårare att koncentrera sig. Dessutom gjorde oredan att produktiviteten hämmades och att det blev svårare att processa information. Men ett stökigt skrivbord hade inte bara negativ effekt på de jobbande, utan gjorde också att de kunder som kom till kontoret upplevde företaget som mer oseriöst.

Finns flera lösningar

Det finns alltså alla anledningar i världen att se till att ha ett rent, snyggt och städat kontor. Och självklart ligger det i alla anställdas händer att ha någorlunda reda just på sina skrivbord men när det gäller den allmänna ordningen på kontoret kan det vara bra att anställa städare som ser till att hålla rent. Det finns många företag som specialiserar sig på just kontorsstädning och ett utav dem är Kundia. En annan lösning på det här problemet kan vara att göra kontoret mer flexibelt och göra så att ingen har en fast arbetsstation. Detta kommer leda till att fler jobbar hemifrån och att ingen kan boa sig och stöka ner på det skrivbord som den sitter vid för dagen, skriver Aftonbladet.

Kontoret även snyggt

Och utöver att hålla kontoret rent och prydligt kan det även vara en idé att göra det vackert och estetiskt tilltalande också. I Metro kan man läsa att vi blir friskare och mindre stressade om vi befinner oss i ett rum som är snyggt och stilfullt. Det kan alltså göra gott för psyket att inte bara städa utan att också inreda kontoret med blommor, vackra färger på väggarna och kanske till och med en del fina tavlor och textilier.

Spelar det någon roll vad du är för person när det kommer till stress och psykisk ohälsa på grund av bullersamma miljöer och öppna kontorslandskap? Vad är det som påverkar så mycket när det kommer till arbetsmiljö och stressfaktorer?

pexels-photo-large-1I vilken ljudnivå en jobbar i påverkar mycket. Inte bara rent prestationsmässigt men även hur personen i fråga känner psykiskt – vare sig det kan vara en högre stresskänsla eller att man kanske känner sig övervakad. I Dagens Nyheter konstateras det att kontorets utformning påverkar hur du mår. Men vad är det med öppna kontorslandskap som är så problematiskt enligt dess kritiker?

I Svenska Yle belyses problemen med det öppna kontoret och kanske finns ett svar att finna på den ställda frågan. Enligt en ny studie visar det sig nämligen att en stor del av de som jobbar i öppna kontorslandskap har svårt att hitta fokus på jobbet. Det är räknat på att vi i snitt avbryts var elfte minut. Enligt samma studie lider engagemanget av det öppna kontoret – de som i stället kan jobba mer ostört är de som enligt forskning är mest engagerade i sitt arbete. Fördelen med ett öppet kontorslandskap är dock att det är billigare för arbetsgivaren för det krävs mindre yta för att få plats med alla medarbetare. Däremot kostnaden för sjukskrivningar är högre, men det behöver ju inte alltid en arbetsgivare stå för. Kanske finns det dock lite av en mellanväg här, som att montera upp ljuddämpande skärmväggar eller skapa ett aktivitetsbaserat kontor?

Arbetsmiljöverkets egna hemsida kan man få mer information kring just inomhusmiljö och störande ljud som påverkar och orsakar stress. Ljuden kan vara allt från högljudda kollegor till telefonsamtal, trafiken utomhus, kopiatorer och skrivare, steg och dörrar som slår.

Olika personer störs olika mycket i högljudda miljöer

Sedan beror det hela på vad man är för storts person. Vissa är känsligare för störande ljud än andra. I tidningen Café kan man själv, genom ett antal punkter, avgöra om man tillhör den grupp av personer som kan klassas som högkänsliga. Detta kallas med en engelsk term för Highly Sensitive Person (HSP) och man beräknar att ungefär 15 till 20 procent befolkningen kan kallas för detta. Men vad är då tecken på att man just är högkänslig? Några av kännetecknen för detta är bland annat att du:

 • Överväldigas när du har mycket att göra. Vilket gör att du förlorar fokus och blir märkbart stressad eller orolig. Glömskhet är ett annat symptom på stressen.
 • Blir obekväm och ofokuserad av höga ljud eller bullersamma miljöer – på till exempel en arbetsplats men även på andra platser. Kan vara ute på nattklubb eller tunnelbanan.
 • Blir lätt distraherad – av allt från ljud och rörelser i öppna kontorslandskap. Det gör dig även det ofta ofokuserad.
 • Berörs av konst olika former – vare sig det kan vara musik, skådespel, målningar eller litteratur. Högkänsliga tar lättare till sig konst lättare.
 • Behöver återhämta dig ofta. Kanske efter en lång dag eller en väldigt social vecka med många möten och event. Det kan lätt bli för mycket intryck att processa för högkänslig som då behöver ensamtid och tystnad runt sig.

Vi har tidigare propagerat för vikten av ett bra arbetsbord, men hänsyftningen att ett sådant både ger ett större kreativt flöde, ordning och struktur. I detta inlägg vill vi även lägga vikt vid ergonomi och hur ett bra arbetsbord där är höj- och sänkbart, anpassat för just arbete vid dator och tillsammans med en höj- och sänkbar stol.

I DN kan vi läsa hur en sjukgymnast nyligen sagt att ergonomi är än viktigare än träning. En så kallad genomgång av hur man ställer in sin jobbstol kan vara väldigt mycket mer effektivt för ens hälsa än att efter jobbet gå och träna på ett närbeläget gym. En generalisering så klart icke desto mindre en intressant åsikt.

business woman working on computer in office

Det är väldigt vanligt med nack- och ryggbesvär när det kommer till arbetsrelaterade skador, och en undersökning från samma nyhetsartikel visar att endast fem procent av de som faktiskt har besvär väljer att berätta för sin arbetsgivare. Det är intressant eftersom hela 12 procent arbetar framför en dator i princip varje dag, med skador i rygg och nacke blir det ganska smärtsamt efter ett litet tag. Nackbesvär, ryggont och spänningshuvudvärk är symptom som kan stämma in på just problem ergonomimässigt, ett område som kan te sig lätt och enkelt men som är större än man tror. Det spelar ingen roll om du har en stol för tusentals kronor om du ändå inte vet hur du ställer in den.

Lär dig mer i ämnet

Bra ergonomi är dessutom viktigt för att undvika hjärt- och kärlssjukdomar. Det är med andra ord dags att ta en titt på hur arbetsplatsen faktiskt ser ut, hur medarbetarna känner när de sitter vid sina datorskärmar timme in och timme ut, har de ont i axlar, huvud och nacke? Då kanske det kan vara värt att läsa på lite om just ergonomi, om tips på hur det går att förbättra arbetsplatsen och lära sig mer om detta breda och väldigt, väldigt viktiga ämne.

A och O på en arbetsplats är att det råder ett bra arbetsklimat som gör att medarbetarna trivs på arbetsplatsen. Varje år utses just Sveriges bästa arbetsplats och förra året vann King.

3669252-portrait-of-elegant-businessman-in-his-office

När Sveriges bästa arbetsgivare 2014 utsågs stod företaget King som vinnare, precis som förra året. I undersökningen rankar de olika företagens medarbetare hur de ser sitt företag i fyra olika kategorier. Dessa kategorier är jobbegenskaper, människor och kultur, avancemangsmöjligheter, ersättning samt image och rykte. De arbetsgivare som är mest populära brukar ha det gemensamt att de rankas väldigt högt i de två första kategorierna. Läs mer.

Viktiga kriterier för en trivsam arbetsplats

Vad krävs då för att medarbetarna ska uppleva en arbetsplats som bra och trivsam? Ja, det beror lite på vem man frågar men något som många tycker är viktigt är att det råder ett öppet arbetsklimat på arbetsplatsen och att man respekterar varandras kompetens på företaget, skriver Aftonbladet. Något annat som är viktigt är att arbetsklimatet är kreativt och att man känner en frihet och trygghet i jobbet. Ytterligare något som är viktigt är att medarbetarna känner sig uppskattade och sedda.

Uppnå kriterierna med enkla medel

Alla dessa viktiga kriterier går att uppnå med relativt enkla medel. Exempelvis kan man få medarbetarna att känna sig uppskattade genom att ge positiv feedback och kanske ge dem en extra fin julklapp om de levererar ett bra resultat. Man kan hitta sådana här företagspresenter till bra priser på nätet. För att få arbetsklimatet att bli mer öppet kan man se till att alla får sin röst hörd och för att skapa högt i tak kan till exempel högsta chefen vara mer närvarande i den allmänna diskussionen på arbetsplatsen. För att skapa en kreativ arbetsplats kan man boka in möten och seminarier där medarbetarna kan bolla idéer och man bör även skapa tid för medarbetarna att vara kreativa.

Visst kan det vara svårt att ge sig ut och löneförhandla om man inte vet vilken lön ens arbetsområde generellt ska ge – men det finns sätt att ta reda på detta.

Att få en bra lön är något som de flesta utav oss drömmer om. Men tyvärr brukar lönesamtalen med chefen ofta sluta i besvikelse. Och det var precis vad som hade hänt när en mellanchef skrev in till Karriärcoachen Gunilla Arhén och frågade hur denne skulle hantera sin nya arbetssituation som kräver mer ansvar men som inte skulle ge en löneförhöjning enligt dennes HR-chef. Arhéns svar blev följande:

”Du tänker rätt. Lön och kompensation är viktigt. Svara HR-chefen att du gärna arbetar mer, men att lön har betydelse för ditt beslut. Se hur de reagerar. Ha is i magen och vänta.” läs hela konversationen här.

graf staplar mynt statistik MINDREOch visst stämmer det, lön och kompensaton ska stå i relation till ens arbetsuppgifter men tyvärr är det inte alltid som detta efterlevs av de olika företagen. Därför är det viktigt att kontrollera vilken lön ens yrkesuppgifter bör ligga på och det går att hitta löner för alla typer av tjänster hos www.lonestatistik.se/loner.asp så om man inte är helt säker på vart någonstans på lönetabellen som man bör befinna sig är det en bra sajt att kasta ett öga på. Men några som inte lider av detta problem är de anställda hos det amerikanska företaget Gravity Payments. Bolagets grundare har nämligen valt att strypa sin egen lön i syfte att kunna höja 70 av 120 anställdas lön upp till att bli en årsinkomst på 70 000 dollar per år vilket motsvarar över 600 000 svenska kronor (källa). Dock är det inte alla som är så lyckligt lottade med en generös arbetsgivare – men det finns andra vägar att gå. Är man till exempel sugen på att svida om och studera till ett nytt yrke har det visat sig att matematiker/statistiker, präster och kemister har högst lön jämfört med vilken typ av antagningspoäng som krävs för att starta utbildningen. Att antas till matematiker krävs endast ett gymnasiebetygssnitt om 16,48 och ger i slutänden en medellön på hela 54 100 kronor (källa). Så det kanske är något att fundera över!

Det är många butiksägare som kämpar för att butiken ska gå runt och bli lönsam. Det är nämligen stor skillnad på att jobba för en stor butikskedja med färdiga koncept och marknadsföringsstrategier, jämfört med att jobba för sin egen verksamhet. Som egen butiksägare måste du nämligen sköta all marknadsföring och skapa försäljningsstrategier själv, och då behöver du ta reda på vad som faktiskt påverkar kundernas köpvanor.

816605-shirts-on-hangersVissa dagar går försäljningen riktigt trögt, och andra dagar är det som om den går av bara farten. Men alla som jobbat i en mindre butik vet att det krävs väldigt mycket energi och engagemang från säljarens sida om kunderna ska vilja spendera sina pengar i butiken. Men om en butik är helt fel exponerad, har fel musik eller luktar illa så kan det stjälpa hela försäljningen, oavsett hur bra säljare du är. Enligt marknadsföringsforskaren Jens Nordfält kan exponeringstrix som störtar vid kassan öka försäljningen av en produkt med 500 procent, skriver Sydsvenskan. Om man även blandar färgerna i störten kan det ge ännu bättre försäljning.

Enligt en artikel i Svenska Dagbladet menar Jens Nordfält också att det är viktigt att känna sina kunder. Om man jämför en lågprisbutik för män och en exklusiv inredningsbutik kommer man att se ganska stora skillnader i både butiksinredning, skyltar och exponeringen.

Väl vid kassan har de flesta redan inhandlat sina planerade inköp. Där sätter butiken in en sista stöt: merförsäljningen.

Förutom störtar kan man använda sig av skyltar i olika storlekar och höjd, provdockor eller produktställ. Produktställ hjälper till att visa upp varorna ordentligt, och att placera varorna på en gavel i kundernas bekvämaste ”ta-höjd” ger garanterat ökad försäljning. Butiksinredningen ska ju vara till för att inspirera kunderna och visa upp de varor som kunden kan tänkas behöva eller vilja ha, och det i sin tur ökar försäljningen och hjälper dig som säljare på traven.

Vi har tidigare skrivit om hur viktigt det är att ha rätt person på rätt plats, vilket du kan läsa genom att klicka här. Men hur kan du som arbetssökande hitta alternativa vägar till drömjobbet? Det tänkte vi besvara idag!

I en artikel i DN har man intervjuat PR-strategen Hans Kullin som ger sina bästa tips på hur man faktiskt kan söka jobb genom sociala medier. Men självklart ska man inte endast begränsa sig till Facebook, LinkedIn eller ha en blogg och förvänta sig att arbetsgivaren på något magiskt vis ska hitta just dig. Nej, det handlar snarare om att arbeta aktivt för att nå ett jobb.

Våra tips

 • Skriv ett unikt personligt brev som berättar vem du är, vad du gjort arbetslivsmässigt och vad dina mål är. Ett tips är också att berätta något unikt om just dig, kanske är du grymt bra på stand up och roar nära och kära under dina lediga dagar – kom dock ihåg att alltid relatera dina unika kvalifikationer till den tjänst du söker, kanske gör ditt stand up intresse att du är social, hjälpsam och ser positivt på allt i din tillvaro?
 • Följ företag du vill jobba för på sociala medier – kanske är du jätteintresserad av en typ av bransch, börja då följa företag inom branschen på Twitter, Facebook och LinkedIn för att se eventuella nyanställningar, ställa frågor till företagen och hålla dig uppdaterad på vad som är på gång i just den branschen. Kanske ska de ställa ut på en mässa som du kan besöka? Eller så kanske de håller öppet hus dit du kan gå för att ställa frågor och presentera dig för företaget?
 • Var engagerad – många som söker jobb förväntar sig att arbetsgivaren på något magiskt sätt ska upptäcka den arbetssökande utan att denne behöver göra något själv. Det är helt fel väg att gå. För att potentiella arbetsgivare ska välja just dig måste du synas, så kommentera, fråga och sök alla tjänster som din drömarbetsgivare annonserar. Det gäller att visa framfötterna!