När det kommer till att utvecklas och att finna mening med livet att göra det bästa av alla situationer så handlar det om att vi måste vara lyckliga och känna inspiration. Men, hur blir vi inspirerade?

Det är otroligt mycket enklare sagt än gjort att finna den där inspirationen. Och ibland kan det även bli så att om du kämpar för mycket med att vilja bli inspirerad så gräver du bara ett ännu större hål som du faller ner i. Men, att säga att det bara är att vänta på att inspirationen ska infinna sig är lika sämst som att säga att kärleken kommer bara man inte tänker på den. För ibland måste man kämpa lite själv och anstränga sig. Men hur gör man när man verkligen vill ta tag i sitt liv och få tillbaka glöden.

Friskt vågat hälften vunnet

Mycket handlar om att du måste ge dig ut och ta tag i livet. Och att leva innerligt är inte så svårt som man kan tro. Något som brukar få fart på en är att fundera på hur man vill minnas sitt liv när man sitter där på ålderns höst och blickar tillbaka. Då önskar man att man vore mer kaxig och älskade livet lite mer så man kunde ta tag i det. Vad som kan vara bra och mycket enkelt är att prata ihop sig med dem man litar på och uppskattar för att ha en kväll av analysering och tankar. Då kanske du kommer fram till att det bästa vore att du bryter upp ur ett destruktivt förhållande eller att du säger upp dig och söker nytt jobb. Det här med kärlek har vi inga svar på, men om du funderar på att säga upp dig och söka nytt jobb så har vi skrivit mycket om hur du bör bete dig under en jobbintervju för att få ut det bästa av dig själv.

Så, se till att du blir inspirerar och att du även försöker att inspirera andre – det är minst lika viktigt.

 

För att ett företag ska kunna växa och utvecklas är det mycket som ska klaffa och fungera. Självklart måste företaget ha en produkt eller tjänst som är efterfrågad och som människor är beredda att betala för. När företaget väl har en kundkrets gäller det såklart att hela tiden förbättra och brädda sortimentet av tjänster eller produkter. Allt för att ligga steget före konkurrenterna och på så sätt få kunderna att känna sig trygga med att de i era händer alltid får det senaste och bästa på marknaden.

Oavsett om ni är ett nystartat företag eller om ni funnits länge men har nya produkter som måste nå ut till befintliga och potentiella kunders vetskap, så är marknadsföring A och O för era fortsatta bra affärer och växande kundkrets. De flesta satsar idag på såväl traditionell marknadsföring som onlinemarknadsföring och marknadsföring via profilprodukter. Läs mer här om vilka profilprodukter ni kan använda er av.

Att stämningen på en arbetsplats går upp och ner i perioder, precis som i vilka relationer som helst, är inte så konstigt. Alla styrs vi av stress, årstider, konjunkturer och så vidare och detta märks självklart i den övergripande stämningen på arbetsplatsen. Detta gäller självklart även på individbasis. Alla har vi nog upplevt perioder där vi känt oss omotiverade, oinspirerade och osäkra på om vi valt rätt bana. Att som arbetsgivare låta de anställda ta del av arbetscoacher kan därför vara en bra gest både gentemot den enskilda medarbetaren och som en insats för hela arbetsplatsens ökade positiva stämning.

Claudia Bernhard-Oettel har forskat på just trivsel på arbetsplatsen. Hela artikeln hittar ni här i SvD.se. Ett utdrag hittar ni nedan.

”–Enbart anställningsformen har väldigt liten koppling till hur man mår. Attityder till organisationen där du arbetar, vilka krav som ställs på dig och hur du kan påverka ditt arbete påverkar mer, säger Claudia Bernhard-Oettel, arbetspsykolog vid Stockholms universitet som nyligen disputerade med en avhandling i ämnet.”

Att utvecklas och lära sig nya saker är något de flesta av oss känner ett behov av. Att sitta på en arbetsplats där man inte längre känner att det finns utvecklingsmöjligheter gör att man lätt känner sig understimulerad och omotiverad. Självklart är det roligt att känna sig bra på det man gör och veta att ens kollegor litar på ens kompetens och kunskap, men när möjligheterna till att lära sig mer, utvecklas och få mer ansvar, tar slut, är det inte ovanligt att man börjar längta bort och leta sig till mer stimulerande miljöer.

Att börja studera är ett perfekt sätt att utvecklas och lära sig nya saker eller bli bättre inom det område man redan befinner sig. Arbetar man inom bygg finns det många olika inriktningar och specialområden att utbilda sig inom. Man kanske har ett fantastiskt arbete på Alustep och kan allt om byggbodar, bygghissar, truckar och andra nödvändigheter till byggarbetsplatsen, men kanske efter några år känner för att vidareutbilda sig kanske inom kundvård, bygg, teknik, infrastruktur eller något helt annat. Självklart ska man då göra det. Just inom området bygg finns det som sagt nästan oändligt många spännande områden att specialisera sig på. Och jobb i byggbranschen kommer det alltid vara gott om.

Läs mer i GP.se om ett alternativ för dig som vill jobba inom bygg.

”Byggingenjör, kryddat med ekonomi och juridik. Det är Chalmersstudenten Derya Tumayers framtidsval. Ute i alla väder, också när det blåser snålt eller regnar småspik. Det gäller under praktiktiden för Derya Tumayer. Arbetsplatsen är Peabs stora bostadsprojekt Porslinsfabriken vid Kville där nya byggnadsstommar nu växer sig allt högre. Derya gör en frivillig praktiktermin i höst för att känna på vad den yrkesinriktning som hon har valt kan innebära.
– Det känns bra att jobba här men jag befarade faktiskt att det skulle bli lite fel. Före praktiken hade jag tänkt mig själv i ett ganska teoretiskt arbete och först kanske fortsätta två år till i masterutbildning men den här erfarenheten får mig att resonera helt annorlunda, säger Derya.
Efter drygt två månader i produktionen har hon lärt sig byggspråket. Hon har lagt “spik” och “bräda” bakom sig och väsentligt vidgat sin byggvokabulär. Hon har numera järnkoll på såväl fasningar som reglar.”

Många delar är viktiga i att sköta sin personal på rätt sätt, det gäller att själv vara uppdaterad om alla händelser runt om i företagets olika avdelningar. Det är också viktigt att personalen är helt uppdaterad och utbildad i företagets alla delar men också inom sina arbetsområden. Fördelen med att ha en helt uppdaterad personal är de känner sig alltmer engagerad i företaget, något som bara kan gynna företaget och deras största tillgång. Att utbilda sin personal sker genom olika tillvägagångssätt beroende på företaget, personalen och utbildningsämne:

  • Seminarium, en form av diskussionsforum där uppläggen ser olika ut beroende på ämne och den som leder seminariet. Vanligaste är dock att en utbildning sker först, därefter öppnar man upp för att diskutera det som nyss togs upp. Alla bör delta och säga sin mening annars tappar seminariet lite av sin effekt.
  • Konferens, här skickar man oftast sin personal till en annan plats, tips är att lägga konferensen i närheten av de större städerna så att personalen känner att de får ut något extra speciellt av konferensen. Sök på ”arlanda konferens” så kommer garanterat Noors Slott upp, där finns tre konferensalternativ att välja mellan, allt för att skräddarsy er personalutbildning.
  • Kurs, här är utbildningen i fokus och man satsar då på att enbart utbilda sin personal, det kan bjudas på mat eller fika under kursens gång eller annan bjudning men lyxen som finns i en konferens försvinner lite.
Som medarbetare i ett företag är alltid den egna rollen och hur man utvecklas i den roll man har, det väsentliga och det som har störst fokus på sig. I många företag räcker dock inte detta, då varje enskild individ i organisationen figurerar i ett team, som tillsammans behöver kunna utvecklas och lära sig att samarbeta mer effektivt och framgångsrikt.

En arbetsgrupp, eller ett team som det mer modernt kallas, har ett syfte att arbeta tillsammans mot mål och resultat som är gemensamt för hela laget. Även om man arbetar mot ett och samma mål, som att öka sina intäkter till en bestämd nivå eller att öka försäljningen med en viss procentenhet, kan man inom teamet ha olika uppgifter och olika roller.

Behov av coaching

Att arbeta i team innebär att man för varje mål man uppnår istället för att känna sig nöjda istället satsar ännu högre till nästa gång. Ett fungerande team har egenskaper som en väl fungerande kommunikation och ett klimat där man inom teamet hjälper och stöttar varandra. Eftersom projektarbeten har så stor potential inom sig så blir ämnet också intressant att lära sig mer om, läsvärt om teamcoaching, kan man hitta mer om hos affärscoachen.nu. Att ta hjälp av en affärscoach innebär att man genom att utvecklas och ge verksamheten nya kärnkompetenser som på sikt kan få företaget att nå högre affärsresultat.  Egenskaper som kommer att vara till hjälp för att kunna utvecklas är:

  • Engagemang
  • Problemlösande inställning
  • Positiv miljö

En av de grundläggande faktorerna för att ett teamarbete ska fungera är att man har kompetensen kring vad som är viktigt för att man ska kunna samarbeta så bra som möjligt. För var det viktigt för företagen att ha en ledare som styrde upp arbetet i företaget, men idag är det betydligt vanligare att man låter grupper ta sina egna beslut utifrån bestämda ansvarsområden, även om det fortfarande behövs en engagerande ledare för ett företag som vet hur man får ut det mesta från de olika grupperna.

Hinder mot att utvecklas

Vissa organisationer har en struktur som gör det enklare att lyckas med utvecklingen och teamarbetet medan andra hämmar sig själva genom de sätt och de traditioner som företaget bygger på. Det är i dessa fall man kan vara i behov av en affärscoach för att kunna komma vidare.  Studier har visat att bemanningsföretag är ett exempel på verksamheter som ofta kan ha en del hinder mot att utvecklas, läs mer om studien här.

Förmågan att kunna samarbeta i grupp är något som brukar avslöjas när man tar steget ut i arbetslivet.  I de flesta olika tjänster idag utgör en stor del av arbetet tid då man på olika sätt interagerar med varandra.

Till sin hjälp har de flesta arbetsteam idag tekniska lösningar som underlättar och förenklar hela processen med att arbeta tillsammans i grupp. Ett av dessa är onlineverktyget som finns hos Projectplace, där man kan använda sig av tjänstens projektverktyg för att lättare kunna strukturera och överblicka projektet. Att kunna samarbeta i grupp innebär att kunna:

  • Fördela arbetsuppgifterna inom gruppen
  • Komma överens om hur man ska lösa problem som uppstår
  • Bestämma varje medlems funktion, som vem som ska vara ledare

Gruppdynamiken och deras förmåga att kunna samarbeta med varandra kan både testas och utvärderas, på en mängd olika sätt. Det är vanligt att man tillsammans i gruppen åker iväg på övningar för att lösa olika typer av problem där lösningarna tydligt ger svaret på vad som fungerar och vad man som grupp behöver bli bättre på.

Det finns idag grupputvecklingsföretag där man använder sig av nya metoder, som att låta en flock med får utmana gruppens förmågor. Med olika uppgifter kommer gruppen att ställas inför utmaningar där fåren snabbt kan avslöja och dra nytta av svagheterna.  En övning som säkert är mer effektiv än många andra, läs mer om det hela här.

Att lyckas med det som man verkligen tycker om och brinner för, innebär inte nödvändigtvis att man helt snöar in sig på just det ämnet. För att man verkligen ska lyckas i arbetslivet och med det man vill göra, så kan kompletterande kompetenser inom andra områden ofta vara det som gör att man i längden skiljer ut sig från andra. Från andra som brinner för exakt samma sak. Vill man syssla med konst eller något annat kreativt kommer det att underlätta om man exempelvis kan hålla koll på sina intäkter och kostnader. Vissa studier och utbildningar kommer alltid att passa, oavsett vad det är man vill syssla med i livet. Ekonomi är ett sådant ämne, som visserligen är väldigt brett men samtidigt användbart för många. Känner man sig osäker på vad olika ekonomiska begrepp betyder i arbetslivet, som vad ett kassaflöde, kan man alltid söka efter svaret, läs mer direkt. Men samtidigt kommer ens förståelse att bli bättre om man har en del förkunskaper redan sedan tidigare.

De kurser man läser utöver sina huvudsakliga kurser behöver inte vara långa och komplicerade. Men om man vill kan man se dem som kompletterande. Det finns gott om personer som studerat ekonomi, men som sedan upptäck att det som de verkligen vill är något helt annat. Vart man hamnar är inte alltid något man planerar. Livet som en riktig affärsman passar förmodligen inte alla.