Vikten av att ha ett personligt nätverk kan låta som en klyscha, men sanningen är att nätverken är vad som kan hjälpa dig att utvecklas både under studierna och i arbetslivet.  Det finns mängder olika vägar för att söka jobb. Jobbsökandet kommer att underlätta med kontakter, och med ett nätverk så har man fler personer som kan agera som referenser eller bara ställa upp som bollplank när det behövs. Idag är det fler jobb som blir tillsatta internt eller via kontakter, och inte längre lika många som tillsätts via bland annat jobbsökarannonser. Desto större nätverk desto mer kan man få ut av det, men man måste komma ihåg att ett nätverk inte betyder något om man inte underhåller det. Det gäller att hålla liv i de relationer man har, även om det innebär att ibland skicka iväg ett mail eller mötas på större mingelträffar.