Inom företagsvärlden är det vanligt med reklam, alla företag i hela världen kan nämligen dra nytta av att synas på marknaden för att lyckas i den hårda konkurrensen om kunder. Men hur lyckas man bäst med sin reklam?

När det kommer till reklam är det viktigt att man skapar sin egen nisch som får den tilltänkta målgruppen att tycka om eller tro på det du säljer och det smartaste du klan göra är att anlita ett proffs för att hjälpa dig att komma ut med ditt budskap. Om ditt företag till exempel har sin huvudbasis omkring huvudstaden med omnejd, ja då kan det vara bra att anlita en reklambyrå för direktreklam i Stockholm och inte i Sundsvall. En annan bra sak att hålla i minnet är att hålla reklamen inom ramarna för både det moraliska och det etiska så att företaget inte blir anmält till Reklamombudsmannen, vilket en stor kedja nyligen blev enligt en artikel i DN. Och man ska även vara noga med att vara ordentligt tydlig i vad reklamen faktiskt säger annars kan det sluta som det gjorde för den här reklamfilmen som fick bakläxa. För det är ju nämligen så att din reklam både kan stärka och sänka ditt varumärke, så var noga med att verkligen tänka igenom vilket budskap företagets reklam ska ge så att reklambyrån ni anlitar har en tydlig bild av era förväntningar.

Riktad reklam

Visst är det möjligt att rikta sin reklam mot en specifik målgrupp så som kvinnor, män eller äldre personer, men det gäller att veta vad respektive målgrupp tittar på i en reklam. Till exempel så skriver Metro en intressant artikel i ämnet om vart exakt en kvinna eller en man tittar någonstans i en reklam genom att använda sig av något som kallas eyetracking, som alltså mäter vart ens blick hamnar på en reklambild. Så här skriver man i tidningen:

”Så kallad ”eye-tracking”, som mäter ögats rörelser, kan avslöja mycket om vad vi egentligen fokuserar på när vi ser en bild. Tekniken är inte minst användbar för annonsörer som vill veta vilken typ av reklam som fungerar bäst.”

Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människan så att man förebygger risker för ohälsa och olycksfall. Det innebär också att prestationsförmågan höjs så att produktiviteten och kvaliteten ökar i verksamheten. Ergonomi omfattar fysiska, organisatoriska och mentala aspekter på arbetsmiljön. När man gör ergonomiska förbättringar i verksamheten ska de beröra såväl arbetstagarnas förutsättningar som tekniska och organisatoriska förutsättningar.

Så står det inledningsvis på Arbetsmiljöverkets hemsida om ergonomi, men trots detta är det många som lider av att ha ont på grund av deras arbetssituation. Så ska det inte vara! I en artikel från Dagens Nyheter har man också skrivit att ergonomi är viktigare än träning, och det stämmer faktiskt. Visst spelar det stor roll om du rör dig utanför arbetstid eller inte, då blir kroppen starkare och kan lättare stå emot diverse skador. Men det betyder inte att du kan klara dig utan dessa skador utan några problem. Och det är sällan mycket som krävs av arbetsgivaren för att arbetare ska kunna få god ergonomi när de arbetar. Att exempelvis se till att samtliga på arbetsplatsen har bra hög och sänkbara skrivbord bör vara en självklarhet, om inte tvång. I och med att borden faktiskt behövs oavsett, så finns det absolut inga undanflykter kring varför man inte ska ha det.

Om du som arbetar har en dålig arbetsmiljö som du känner att endast arbetsgivaren kan förändra är det viktigt att du säger till,  om du också känner att din chef inte lyssnar på dig när du pratar om ergonomi bör du ta kontakt med ditt fack för att få genom dina förändringar. Testa också att visa “huvudsakliga risker” som finns vad gäller dålig ergonomi.

Arbetsförmedlingens fasadArbetslösheten är fortfarande hög, men det betyder inte att det är omöjligt att hitta ett jobb. Däremot har arbetsgivarna blivit mer kräsna. Den som vill hitta ett jobb bör därför se till att vässa sin kompetens lite extra.

Det finns vissa kunskaper som nästan alla arbetsgivare efterfrågar. Ju fler av dem man uppvisar, desto större chans har man att bli anställd. Se detta som en checklista, och se hur många av punkterna som du kan pricka av.

  • Statistik har alltid varit efterfrågat, men numera är det hetare än någonsin. Det gäller både de rent teoretiska kunskaperna, kring medel-, median- och typvärde samt spridningsmått och andra statistiska termer. Men det gäller också de praktiska kunskaperna i att använda program som Excel, SPSS eller programmeringsspråket R för att göra statistiska beräkningar.
  • Ekonomi har vi skrivit om tidigare här. Kunskaper i ekonomi, gärna både mikro- och makroekonomi, efterfrågas av många arbetsgivare. Idag har nästan alla anställda i en verksamhet någon form av ekonomiskt ansvar.
  • Programmering har seglat upp som en ny färdighet som alla bör ha. Än så länge är det dock långt ifrån alla som behärskar ens de enklaste programmeringsspråken. Kunskaper i Python eller JavaScript kan därför bli biljetten till en fast anställning. Det finns flera introduktionskurser i programmering, bl.a. avgiftsfria online-kurser. För den som vill få en introduktion till flera av de vanligaste programmeringsspråken rekommenderar vi sajten Codecademy.
  • Att kunna uttrycka sig väl i skrift är också viktigt, eftersom nästan alla tjänster idag innebär att skicka en hel del mejl. Här finns det ingen quick fix, i form av kurser hos studieförbund eller på nätet, att tillgå. Det bästa sättet är helt enkelt att läsa så många böcker som möjligt, det kan vara skönlitteratur eller fackböcker inom ett ämne som man är intresserad av.
  • Eftersom världen, och inte minst arbetslivet, blir allt mer internationaliserad blir språkkunskaper allt mer efterfrågade. Allra bäst är naturligtvis kunskaper i ”ovanliga” språk som arabiska, ryska, persiska eller kinesiska, men även franska och tyska är bra. Om du läste något språk på gymnasiet är det en bra idé att fräscha upp kunskaperna. Man kan hitta många typer av utbildningsprogram på Youtube, eller på Utbildningsradions play-tjänst.

ArbetsförmedlingenNär arbetsmarknaden förändras får det konsekvenser för mångas ekonomi. Mer osäkra anställningar har gjort att många får problem med ekonomin. Det finns dock lösningar att ta till.

Den svåraste situationen för många är när de befinner sig mellan jobb. Det gäller inte minst de som avslutar en tidsbegränsad anställning och sedan får ett ny anställning, men med en period av arbetslöshet mellan. Om man kvalificerar sig för A-kassa går det för det mesta att klara sig, men det är inte alla som gör det. Som tur är erbjuder företaget Meddelandelån sms lån, som kan fungera som en räddningsplanka.

Värst för lärare

En av de yrkesgrupper som oftast hamnar i denna situation är lärare, och detta trots att det ofta råder brist på behöriga lärare i många ämnen. Fenomenet finns beskrivet i en artikel i Svenska dagbladet.

En annan viktig förklaring är att många av de arbetslösa befinner sig mellan två anställningar. Det syns tydligt under sommarlovet, då arbetslösheten stiger påtagligt.
– Arbetsgivarna anställer lite för ofta på vikariat under terminerna för att slippa betala över sommaren, säger Anders Almgren, andre vice ordförande i Lärarnas Riksförbund (LR).

Över huvud taget är säsongsbetonade anställningar ofta problematiska av denna anledning. Lärare kan ha svårt att få ihop ekonomin under sommaren, medan glassförsäljare och den som arbetar med båtuthyrning kan ha svårt att hitta sysselsättning under de kalla månaderna, eller för den delen under regniga somrar. Den som går direkt från en anställning har det för det mesta ganska bekvämt, men om det kommer en period av arbetslöshet däremellan blir det ofta kärvt. Ibland är ett sms-lån vad som krävs för att klara sig.

En vanlig antagelse är att det är kvinnor med utländsk härkomst som är den mest utsatta gruppen då det kommer till diskriminering på arbetsmarknaden men en studie i ämnet har visat att den främsta diskrimineringen sker av män med invandrarbakgrund.

Studien genomfördes genom att skicka ut omkring 1 800 stycken olika jobbansökningar inom alltifrån receptionsyrken till chefspositioner och sammanlagt 16 olika arbetsområden. I ansökningarna användes till ena hälften svenska namn och andra hälften var fördelad mellan arabiska och nordafrikanska namn samt att alla ”sökande” hade likartade meriter och könsfördelningen var jämn. Av studien kunde utläsas att 65 procent av dem som blev kallade till intervju hade svenska namn vilket även är ett tydligt tecken på etnisk diskriminering. Sålunda blev resultatet av studien ett tydliggörande av att män med annan än svensk härkomst valdes bort oftare än kvinnor med annan härkomst vilket förvånade forskarna vars tes var att resultatet skulle bli tvärt om. Att ha kunskap på området är ytterst viktigt och nyligen uppdagades det att Diskrimineringsombudsmannen systematiskt undviker att utreda anmälningar om etnisk diskriminering med motiveringar som bevissvårigheter och svaga samband med diskrimineringsgrund.

 

Hur kan man lära sig mer om diskriminering och arbetsrätt?

För någon som inte är insatt i arbetsrätt kan vad som är diskrimineringsunderlag eller vilka regler som ska gälla tyckas vara rena grekiskan och därför kan det vara bra att utbilda sig i ämnet. För företag kan det vara bra att vidareutbilda sina anställda och ett bra tips är www.edgehr.se som håller kurser i ämnet och hjälper företagens arbetsrättsspecialister eller personalchefer att hålla sig uppdaterade på området. För den enskilde anställde är ett annat bra tips att själv ta reda på mer om vilka regler som ligger till grund för vad som kan klassas som diskriminering eller etnisk diskriminering och även se över vad företagets policys i ämnet är.

Alla företag har möjlighet att anlita bemanningsföretag för att hjälpa till med olika rekryteringar, men vad gör man egentligen när det är chefen som ska ersättas?

Alla företag har en gemensam faktor och det är att det finns en högsta chef som har sista ordet i allt som gäller företaget. Chefen är med andra ord en av huvudpelarna, tillsammans med ledningsgruppen, för att bära upp ett företag och detta betyder alltså att det är en position av stor vikt. Så hur ska då företaget lösa en situation där chefen av någon anledning inte kommer att vara kvar på sin post? Det bästa är att göra en anlita ett bemanningsföretag som är specialiserat på att utföra executive search för att hitta permanenta eller temporära ersättare som kan hoppa in och fylla ut tomrummet efter chefen. Personenen som tar över positionen måste vara kompetent inom området som företaget har sin bransch i och framförallt inneha kompetens inom rollen som chef för att kunna anta positionen. Just när det kommer till att fylla högre positioner inom ett företag är det ytterst viktigt att bemanningsfirman eller rekryteringsfirman man använder sig av är specialiserad på området.

Vem är rätt för rekryteringen?

Den enklaste vägen till att hitta den person som kommer vara bäst lämpad för chefstjänsten är genom att anlita en firma utanför företaget som är specialiserade på rekrytering av ledningspositioner. På marknaden finns x-antal bemanningsföretag som erbjuder just denna typ av rekryteringstjänst, men se till att rekryteringsfirman är kompetent inom just placeringar av chefsposter. För om ett företag är i behov av att få en chefsposition tillsatt är det viktigt att välja sin rekryteringshjälp noga. En tumregel är att rekryteringsfirman tydligt måste uppvisa sin kompetens som rekryterare. En vanlig fråga är hur ett företag på enklast vis kan se om rekryteringsfirman de väljer är den rätta för dem? Till exempel om företaget söker en person för en receptionstjänst är förmodligen en rekryteringsfirma som fokuserar på att tillsätta IT-tjänster inte det rätta valet av rekryterare att vända sig till. Likväl när det handlar om att just tillsätta höga befattningar är det viktigt att rekryteringsfirman har fokus på detta område. En enkel avvägning av firmans kompetens kan genomföras genom att ögna igenom de tjänster som annonseras ut på bemanningsföretagets hemsida. Är de utannonserade tjänsterna tjänster inom allt mellan himmel och jord betyder detta att ett specialiserat område inte är prioritet utan snarare arbetar bemanningsfirman med allmän rekrytering. När det kommer till vilken person som är rätt för chefstjänsten kan specialiserade rekryteringsfirmor ofta erbjuda flertalet passande kandidater. Det bästa med att låta någon annan sköta företagets rekryteringsprocess är att man som företag dels sparar in på sina resurser samt kan förlita sig på att det är en erfaren rekryterare som utför alla intervjuer. Något som kan vara skönt att veta är att det alltid är företaget som har sista ordet i rekryteringsprocessen. Det som rekryteraren gör är att göra en avvägning av vilka kandidater som de skulle kunna tänka sig att presentera för företaget de rekryterar åt. När alla kandidater är utvalda får företagets egen personal möjlighet att utföra intervjuer och sedan välja vem som är bäst lämpad för tjänsten.

När det kommer till att utvecklas och att finna mening med livet att göra det bästa av alla situationer så handlar det om att vi måste vara lyckliga och känna inspiration. Men, hur blir vi inspirerade?

Det är otroligt mycket enklare sagt än gjort att finna den där inspirationen. Och ibland kan det även bli så att om du kämpar för mycket med att vilja bli inspirerad så gräver du bara ett ännu större hål som du faller ner i. Men, att säga att det bara är att vänta på att inspirationen ska infinna sig är lika sämst som att säga att kärleken kommer bara man inte tänker på den. För ibland måste man kämpa lite själv och anstränga sig. Men hur gör man när man verkligen vill ta tag i sitt liv och få tillbaka glöden.

Friskt vågat hälften vunnet

Mycket handlar om att du måste ge dig ut och ta tag i livet. Och att leva innerligt är inte så svårt som man kan tro. Något som brukar få fart på en är att fundera på hur man vill minnas sitt liv när man sitter där på ålderns höst och blickar tillbaka. Då önskar man att man vore mer kaxig och älskade livet lite mer så man kunde ta tag i det. Vad som kan vara bra och mycket enkelt är att prata ihop sig med dem man litar på och uppskattar för att ha en kväll av analysering och tankar. Då kanske du kommer fram till att det bästa vore att du bryter upp ur ett destruktivt förhållande eller att du säger upp dig och söker nytt jobb. Det här med kärlek har vi inga svar på, men om du funderar på att säga upp dig och söka nytt jobb så har vi skrivit mycket om hur du bör bete dig under en jobbintervju för att få ut det bästa av dig själv.

Så, se till att du blir inspirerar och att du även försöker att inspirera andre – det är minst lika viktigt.

 

Visst verkar det härligt när man träffar någon som verkligen hamnat rätt? Det verkar så enkelt och bara så skönt att veta exakt vad det är man ska göra i livet. Att ha funnit sitt kall, att vara klar med valet och kvalet. Men det är inte alls lätt och ofta har dessa personer velat fram och tillbaka lika mycket som du nu gör. Det gör går ut på att valet ska göras och det efter känsla och förstånd, och ibland är förståndet där men inte känslan och då är det lätt att det blir fel. Att välja karriär är en resa i sig, och det kan vara så att man faktiskt sent i livet kommer på exakt vad man vill göra. en man som funderar

Att ha en karriär inom något som man faktiskt älskar att göra är inte alltid en helt rak väg, den brukar bestå av sidospår och ibland helt andra riktningar. Det kan vara så att man pluggat i många år och när det är dags att bege sig ut i arbetslivet så kommer man på att det inte passade. Därför är det inte helt ovanligt att en ny utbildning startar.

Undvik att slösa bort skoltid

Men för att slippa lägga ut flera år på en utbildning som sedan inte kommer att ge något så är det en god idé att testa lite saker innan och se om karriären lättare bestäms:

  • Fastna inte i ett hjulspår om karriären, ibland kan drömmen ha varit att bli advokat så länge man kan minnas men att yrket inte lever upp till förväntningarna. Ett yrke ska bland annat aldrig ses som en lätt väg till pengar. Bakom yrket ligger mycket arbetstid och ofta övertid när det gäller juristyrket.
  • Fråga dig inte vart mest pengar finns utan fråga dig själv ”vad är jag bra på?” alternativet kan vara att ta ett personlighetstest som kan avgöra i vilken yrkeskategori din personlighet passar bäst i. Vissa yrken kräver en social och rättfram personlighet, är man istället tillbakadragen så kan det bli svårt att bryta sig igenom.
  • Jobba med människor eller att inte göra det? Ibland kan det verka som ett lätt yrke att bara slänga sig in i vården oavsett roll, men det krävs en hel del psykologi och kunskap om bemötande. Har du inte det kan det bli svårt att jobba med människor.
  • Bra på matte? Analytisk? Tillbakadragen? Ja inte är det då lärare du bör bli, även om det kanske låter som det, de förmågor du har tillsammans med personligheten kan helt enkelt få in en på ett helt annat spår, varför inte systemvetare eller programmerare? Att tänka utanför boxen är alltid en god idé när det handlar om yrken.

Vissa finner sitt sanna kall redan när gymnasievalet sker, och det är ju så att ju tidigare man kommer på det, desto mindre studietid och snabbare får man erfarenheten. Det är dock långt ifrån majoriteten som redan vet i gymnasiet vad de ska göra och vad de vill göra. Skippa pressen vid så ung ålder och är du så pass osäker på vad du vill göra så går det alltid att läsa en lite mer allmän utbildning som samhälle och så vidare.

När man väljer att studera vidare så är det många som tittar på vart det finns jobb. Det är en alldeles ypperlig metod och man kan finna sin nya karriärsstig den vägen. Har du alltid haft lätt för matte, analyser och nätverkande så är Ekonomiutbildningen det rätta för dig. På ekonomiutbildning på EFL får man lära sig allt det teoretiska som krävs för att kunna räkna ut alla kalkyler och ekonomiska situationer. Se till att välja den inriktningen som passar dig bäst och börja studera mot din nya karriär.

Det finns gott om yrken, gott om valmöjligheter och sätt att bli det man vill. Antingen kan man välja ett helt nytt yrke, exempelvis att gå från ett yrke till ett helt annat. Eller så kan man fördjupa sig och helt enkelt bli bättre på det yrke som man bestämt sig för i ett tidigt skede. För att bestämma sig för att bli ekonom eller syssla med ekonomi så behöver man självklart ha ett sinne för siffror men även andra attribut är ett måste. Lyssna på ekonomen Pia Falk som jobbat som ekonom i 11 år, hon bytte helt bana och från att vara lärare till att bli ekonom:

Var inte rädd för att byta yrke, bara för att man valde gymnasiet i 9:an och I 16-års ålder så behöver man inte alls stanna kvar i samma yrke och i samma karriär. Möjligheterna i Sverige är så många att man aldrig ska behöva känna sig låst i sitt liv. Fördelen med ekonomutbildningar är att man kan skifta mycket mellan arbetsuppgifterna och det är helt klart en fördel om man gillar utmaningar.

Känner du att du står och stampa på en och samma plats i ditt arbetsliv? Att du inte riktigt kommer dit du vill, inte vet vad du ska syssla med eller hur du ska komma ur den här tråkiga spiralen som du finner dig i varje måndag när arbetsveckan precis ska dra igång? Då kanske du ska göra något helt nytt, och byta miljö helt. Många är oroliga över att byta karriär, men om det står still för en i det nuvarande läget så kan det löna sig att ta sig till en annan bransch, och kanske till en helt annan miljö. Till exempel ut på sjön! Många tycker om att arbeta till sjöss, och genom att skaffa dig nödvändig kunskap genom att till exempel bli Maskinbefäl klass 8 hos Sjölotsen så kan du ge dig ut och ha ett nytt liv och nytt jobb till sjöss! För att det finns jobb till sjöss behöver man inte fråga sig, Corren skriver om arbetsmarknaden på vattnet i den här artikeln, och Carina Jonsson från Arbetsförmedlingen Sjöfart säger:

Jag har gjort ett grovt överslag och kommit fram till att inom en femårsperiod så finns det en internationell arbetsmarknad med kanske 50 000 jobb när jag räknar in nya jobb och behov av nyrekryteringar på grund av personalomsättningen. Om detta åker jag land och rike runt och berättar, konstaterar Carina Jonsson.

Så, det finns jobb och det finns dessutom en mängd olika arbetsuppgifter, något som passar alla! Så varför inte kasta loss och släppa fastlandet för ett tag?