Alla företag har möjlighet att anlita bemanningsföretag för att hjälpa till med olika rekryteringar, men vad gör man egentligen när det är chefen som ska ersättas?

Alla företag har en gemensam faktor och det är att det finns en högsta chef som har sista ordet i allt som gäller företaget. Chefen är med andra ord en av huvudpelarna, tillsammans med ledningsgruppen, för att bära upp ett företag och detta betyder alltså att det är en position av stor vikt. Så hur ska då företaget lösa en situation där chefen av någon anledning inte kommer att vara kvar på sin post? Det bästa är att göra en anlita ett bemanningsföretag som är specialiserat på att utföra executive search för att hitta permanenta eller temporära ersättare som kan hoppa in och fylla ut tomrummet efter chefen. Personenen som tar över positionen måste vara kompetent inom området som företaget har sin bransch i och framförallt inneha kompetens inom rollen som chef för att kunna anta positionen. Just när det kommer till att fylla högre positioner inom ett företag är det ytterst viktigt att bemanningsfirman eller rekryteringsfirman man använder sig av är specialiserad på området.

Vem är rätt för rekryteringen?

Den enklaste vägen till att hitta den person som kommer vara bäst lämpad för chefstjänsten är genom att anlita en firma utanför företaget som är specialiserade på rekrytering av ledningspositioner. På marknaden finns x-antal bemanningsföretag som erbjuder just denna typ av rekryteringstjänst, men se till att rekryteringsfirman är kompetent inom just placeringar av chefsposter. För om ett företag är i behov av att få en chefsposition tillsatt är det viktigt att välja sin rekryteringshjälp noga. En tumregel är att rekryteringsfirman tydligt måste uppvisa sin kompetens som rekryterare. En vanlig fråga är hur ett företag på enklast vis kan se om rekryteringsfirman de väljer är den rätta för dem? Till exempel om företaget söker en person för en receptionstjänst är förmodligen en rekryteringsfirma som fokuserar på att tillsätta IT-tjänster inte det rätta valet av rekryterare att vända sig till. Likväl när det handlar om att just tillsätta höga befattningar är det viktigt att rekryteringsfirman har fokus på detta område. En enkel avvägning av firmans kompetens kan genomföras genom att ögna igenom de tjänster som annonseras ut på bemanningsföretagets hemsida. Är de utannonserade tjänsterna tjänster inom allt mellan himmel och jord betyder detta att ett specialiserat område inte är prioritet utan snarare arbetar bemanningsfirman med allmän rekrytering. När det kommer till vilken person som är rätt för chefstjänsten kan specialiserade rekryteringsfirmor ofta erbjuda flertalet passande kandidater. Det bästa med att låta någon annan sköta företagets rekryteringsprocess är att man som företag dels sparar in på sina resurser samt kan förlita sig på att det är en erfaren rekryterare som utför alla intervjuer. Något som kan vara skönt att veta är att det alltid är företaget som har sista ordet i rekryteringsprocessen. Det som rekryteraren gör är att göra en avvägning av vilka kandidater som de skulle kunna tänka sig att presentera för företaget de rekryterar åt. När alla kandidater är utvalda får företagets egen personal möjlighet att utföra intervjuer och sedan välja vem som är bäst lämpad för tjänsten.