Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människan så att man förebygger risker för ohälsa och olycksfall. Det innebär också att prestationsförmågan höjs så att produktiviteten och kvaliteten ökar i verksamheten. Ergonomi omfattar fysiska, organisatoriska och mentala aspekter på arbetsmiljön. När man gör ergonomiska förbättringar i verksamheten ska de beröra såväl arbetstagarnas förutsättningar som tekniska och organisatoriska förutsättningar.

Så står det inledningsvis på Arbetsmiljöverkets hemsida om ergonomi, men trots detta är det många som lider av att ha ont på grund av deras arbetssituation. Så ska det inte vara! I en artikel från Dagens Nyheter har man också skrivit att ergonomi är viktigare än träning, och det stämmer faktiskt. Visst spelar det stor roll om du rör dig utanför arbetstid eller inte, då blir kroppen starkare och kan lättare stå emot diverse skador. Men det betyder inte att du kan klara dig utan dessa skador utan några problem. Och det är sällan mycket som krävs av arbetsgivaren för att arbetare ska kunna få god ergonomi när de arbetar. Att exempelvis se till att samtliga på arbetsplatsen har bra hög och sänkbara skrivbord bör vara en självklarhet, om inte tvång. I och med att borden faktiskt behövs oavsett, så finns det absolut inga undanflykter kring varför man inte ska ha det.

Om du som arbetar har en dålig arbetsmiljö som du känner att endast arbetsgivaren kan förändra är det viktigt att du säger till,  om du också känner att din chef inte lyssnar på dig när du pratar om ergonomi bör du ta kontakt med ditt fack för att få genom dina förändringar. Testa också att visa “huvudsakliga risker” som finns vad gäller dålig ergonomi.