Spelar det någon roll vad du är för person när det kommer till stress och psykisk ohälsa på grund av bullersamma miljöer och öppna kontorslandskap? Vad är det som påverkar så mycket när det kommer till arbetsmiljö och stressfaktorer?

pexels-photo-large-1I vilken ljudnivå en jobbar i påverkar mycket. Inte bara rent prestationsmässigt men även hur personen i fråga känner psykiskt – vare sig det kan vara en högre stresskänsla eller att man kanske känner sig övervakad. I Dagens Nyheter konstateras det att kontorets utformning påverkar hur du mår. Men vad är det med öppna kontorslandskap som är så problematiskt enligt dess kritiker?

I Svenska Yle belyses problemen med det öppna kontoret och kanske finns ett svar att finna på den ställda frågan. Enligt en ny studie visar det sig nämligen att en stor del av de som jobbar i öppna kontorslandskap har svårt att hitta fokus på jobbet. Det är räknat på att vi i snitt avbryts var elfte minut. Enligt samma studie lider engagemanget av det öppna kontoret – de som i stället kan jobba mer ostört är de som enligt forskning är mest engagerade i sitt arbete. Fördelen med ett öppet kontorslandskap är dock att det är billigare för arbetsgivaren för det krävs mindre yta för att få plats med alla medarbetare. Däremot kostnaden för sjukskrivningar är högre, men det behöver ju inte alltid en arbetsgivare stå för. Kanske finns det dock lite av en mellanväg här, som att montera upp ljuddämpande skärmväggar eller skapa ett aktivitetsbaserat kontor?

Arbetsmiljöverkets egna hemsida kan man få mer information kring just inomhusmiljö och störande ljud som påverkar och orsakar stress. Ljuden kan vara allt från högljudda kollegor till telefonsamtal, trafiken utomhus, kopiatorer och skrivare, steg och dörrar som slår.

Olika personer störs olika mycket i högljudda miljöer

Sedan beror det hela på vad man är för storts person. Vissa är känsligare för störande ljud än andra. I tidningen Café kan man själv, genom ett antal punkter, avgöra om man tillhör den grupp av personer som kan klassas som högkänsliga. Detta kallas med en engelsk term för Highly Sensitive Person (HSP) och man beräknar att ungefär 15 till 20 procent befolkningen kan kallas för detta. Men vad är då tecken på att man just är högkänslig? Några av kännetecknen för detta är bland annat att du:

  • Överväldigas när du har mycket att göra. Vilket gör att du förlorar fokus och blir märkbart stressad eller orolig. Glömskhet är ett annat symptom på stressen.
  • Blir obekväm och ofokuserad av höga ljud eller bullersamma miljöer – på till exempel en arbetsplats men även på andra platser. Kan vara ute på nattklubb eller tunnelbanan.
  • Blir lätt distraherad – av allt från ljud och rörelser i öppna kontorslandskap. Det gör dig även det ofta ofokuserad.
  • Berörs av konst olika former – vare sig det kan vara musik, skådespel, målningar eller litteratur. Högkänsliga tar lättare till sig konst lättare.
  • Behöver återhämta dig ofta. Kanske efter en lång dag eller en väldigt social vecka med många möten och event. Det kan lätt bli för mycket intryck att processa för högkänslig som då behöver ensamtid och tystnad runt sig.